M/A Marketing Consulting

Društvene mreže

Facebook

 • Kreiranje Facebook poslovne stranice (ukoliko ih nemate)
 • Vođenje stranice
 • Kreiranje vizuala i sadržaja za nove objave
 • Izrada mjesečnog plana objava u  dogovoru sa  klijentom
 • Konsultacije

250KM/mjesec

Instagram

 • Kreiranje Instagram poslovne stranice (ukoliko ih nemate)
 • Vođenje stranice
 • Kreiranje vizuala i sadržaja za nove objave
 • Izrada mjesečnog plana objava u  dogovoru sa  klijentom
 • Konsultacije

200KM/mjesec

LinkedIn

 • Kreiranje LinkedIn poslovne stranice (ukoliko ih nemate)
 • Vođenje stranice
 • Kreiranje vizuala i sadržaja za nove objave
 • Izrada mjesečnog plana objava u  dogovoru sa  klijentom
 • Konsultacije

200KM/mjesec