M/A Marketing Consulting

Grafički dizajn

Izrada logotipa i vizuelnog identiteta kompanije odnosno njezin znak i logotip su vrlo važni. Sastavni je dio poslovne strategije svake kompanije.

Nakon definiranja logotipa i znaka kreće se u izradu vizualnog identiteta.

Vizualni identitet nastaje planiranjem i koordiniranjem vizualnih elemenata prezentacije kompanije i usklađuje se sa čitavom koncepcijom marketinga.

Identitet tvrtke je prije svega njezin prvi kontakt sa javnošću. U tom se smjeru izrađuje priručnik tj. knjiga standarda koja sadrži sve elemente vizualnog identiteta kompanije.

Dizajn prikaza na bilbordu / LCD

50 -250 KM

Dizajn cjenovnika

60 – 80 KM

Izrada pozivnica

50 KM

Brošure, letci, posteri

50-100 KM

Vizit kartica

60-80 KM