PAKETI

IZABERITE JEDAN OD NAŠIH PAKETA

Usluge koje najčešće koristite svrstali smo u različite pakete prilagođene Vašoj kompaniji uz koje dobijate poseban popust.

S

300KM
 • Kreiranje FB poslovne stranice
 • Kreiranje Instagram poslovnog profila
 • Izrada plana objava
 • Kreiranje vizuala za objave
 • Osmišljavanje sadržaja objava
 • Održavanje FB poslovne stranice
 • Održavanje IG poslovnog profila
 • Konsultacije

M mini

300KM
 • Web hosting vaše stranice
 • Održavanje S web stranice
 • Plan za objavu na webu u dogovoru sa klijentom
 • Kreiranje objave za web
 • Postavljanje objave na web
 • Održavanje FB poslovne stranice
 • Izrada plana objava za Facebook
 • Kreiranje vizuala za objave
 • Osmišljavanje sadržaja objava
 • Postavljanje dvije objave sedmično na Facebook
 • Konsultacije

M maxi

450KM
 • Web hosting vaše stranice
 • Održavanje L web stranice
 • Plan za objave na webu u dogovoru sa klijentom
 • Kreiranje objava za web
 • Postavljanje po jedne objave za svaku od web stranica
 • Održavanje FB poslovne stranice
 • Izrada plana objava za Facebook
 • Kreiranje vizuala za objave
 • Osmišljavanje sadržaja objava
 • Postavljanje dvije objave sedmično na FB
 • Konsultacije

L mini

400KM
 • Web hosting vaše stranice
 • SEO web stranice
 • Održavanje S web stranice
 • Kreiranje objave za web
 • Plan za objavu na web u dogovoru sa klijentom
 • Postavljanje objave na web stranicu
 • SEO objave za web
 • Održavanje FB poslovne stranice
 • Izrada plana objava za Facebook
 • Kreiranje vizuala za objave
 • Osmišljavanje sadržaja objava
 • Postavljanje dvije objave sedmično na FB
 • Konsultacije

L maxi

550KM
 • Web hosting vaše stranice
 • SEO web stranice
 • Održavanje L web stranice
 • Plan za objave na webu u dogovoru sa klijentom
 • Kreiranje objava za web
 • Postavljanje po jedne objave za svaku od web stranica
 • SEO objava za web
 • Održavanje FB poslovne stranice
 • Izrada plana objava za Facebook
 • Kreiranje vizuala za objave
 • Osmišljavanje sadržaja objava
 • Postavljanje dvije objave sedmično na Facebook
 • Konsultacije

XL

600KM
 • Dizajn web stranice
 • Podizanje S web stranice
 • Web hosting vaše web stranice
 • SEO web stranice
 • Održavanje S web stranice
 • Plan za objave na webu u dogovoru sa klijentom
 • Kreiranje objave za web
 • Postavljanje objave na web stranicu
 • SEO objave za web
 • Kreiranje FB poslovne stranice
 • Održavanje FB poslovne stranice
 • Izrada plana objava za Facebook
 • Kreiranje vizuala za objave
 • Osmišljavanje sadržaja objava
 • Postavljanje dvije objave sedmično na FB
 • Konsultacije
mobile marketing

XXL

950KM
 • Dizajn web stranice
 • Podizanje L web stranice
 • Kreiranje dodatnih 5 podstranica
 • Web hosting
 • SEO web stranice
 • Održavanje L web stranice i podstranica
 • Plan za objave na webu u dogovoru sa klijentom
 • Kreiranje objava za web
 • Postavljanje po jedne objave za svaku od web stranica
 • SEO objava za web
 • Kreiranje FB poslovne stranice
 • Održavanje FB poslovne stranice
 • Izrada plana objava za Facebook
 • Kreiranje vizuala za objave
 • Osmišljavanje sadržaja objava
 • Postavljanje dvije objave sedmično na Facebook
 • Konsultacije

POSTAVITE NAM PITANJE

conversation