M/A Marketing Consulting

Video produkcija

Video montaža

Možemo za vas montirati video od naših snimki ali i od vašeg materijala. (fotografija, videa, logotipa i sl.)

150 – 250KM

Korporativni video

Ovo je video koji je fokusiran na predstavljanje firme ili proizvoda. Video možete koristiti na sajmovima,konferencijama, imati ga na ekranima u vašem prostoru.

150KM

Promo video

Promotivni video proizvoda ili usluge, Kratki i sadržajni format kojim se prezentirate na webu,društvenim mrežama ili tv-u.

150KM

Snimanje iz zraka

Snimanje dronom iz zraka. Snimanje iz zraka u 4 K rezoluciji vašeg poslovnog prostora, objekta ili nekog događaja u našoj organizaciji Aerial footage.

200KM/sat